film
aktuellt
Casting katalog pdf
  en modell 6,3 mb Telling the baltic

c.v.

Västerås konstmuseum 2011
 

Skissarbete Molkom, Värmlandett skissuppdrag i Molkom
för Karlstads Kommun

animation 2005-2007

 
 

Galjonsprojektet
ett utsmyckningsuppdrag i Karlshamn
för Statens Konstråd och Kabo

 
 

hemsida från Nya Media 99-00

 
 

© Astrid Göransson 2006-2013
uppdaterad september 2013

mejladress

English version

 

 

en modell 6,3 mb