Galjonsfigurens utformning var bestämd av dess placering i fartygets stäv, starkt utsatt för väder och vind. Den skulle inpassas i stävens lutning som gav figuren en framåtsträvande hållning. Figurerna kunde inte vara för vidlyftiga i utformningen, med för många utstickande detaljer som linor och rep kunde haka fast i. Den framåtpekande hållningen var alltså en naturlig utformning för dess plats i stäven. Många av de mänskliga figurerna har därför en arm pekande framåt, ibland hållande ett redskap eller vapen i förlängningen. Den framåtsträvande rörelsen underströks av en lätt böjd kropp med ena benet framför det andra. Ansiktet är ofta riktat rakt föröver och med allvarliga ansiktsdrag.
Denna bindning till det framåtsträvande gör rörelseschemat för de flesta hel- och halvfigurer likformigt och ger skulpturerna en markant stelhet.
Ole Lisberg Jensen

Figuren Cleopatra är skuren 1937 av en av vårt lands allra sista galjonssnidare Petter Bruse, den finns att beskåda vid Sjöfartmuseet i Torekov.
 

Några länkar till olika galjonssamlingar

Karlskrona Marin Museum
Ålands Sjöfartsmuseum
Karlshamns Museum
Galonsfigurarkiv av Richard Hunter

Litteratur om galjoner
Galjonsbilder Tore Hallén/Reijo Rüster - Raben&Sjögren 1975 - ISBN 91 29 43747 4
Figurheads and ornaments on Danish ships and in Danish collections - Hanne Puolsen - Rhodos 1976 - ISBN 87 7496 588 3
Figurheads Giancarlo Costa - Nautical 1981 - ISBN 0 333 318099
Galjonsfigurer och fartygsornament Ole Liseberg Jensen - -Sjöfartsmuseet i Göteborg publikation nr 4 1984

Startsida