Mahmoud fotograferas i cykelgaraget, inför arbetet med modellen, december 2004.

 
Startsida