Här presenterars de 10 kandidater som ställer upp för att bli galjonsfigur på Fridhem i Karlshamn. Omröstningen avslutas den 20 november 2004.

Se bilder från fotograferingen i augusti 2004.
Se galjonsmodellen koras på Fridhems Pizzeria. 
Obs! Röstningsperioden är slut! 
Senad
  Kate
Senad
 
Kate
Elsa
 
Nasrik
Elsa
 
Nasrik
Ayda
 
Maggan
Ayda
 
Maggan
Hutten
 
Tommy
Hutten
 
Tommy
Micke
 
Eva
Micke
 
Eva

tillbaka

h
Hem