dokumentationsbilder från arbetet 2003-2008

vår och sommar 2004
Hemsidan öppnas. Jag flyttar till Fridhem och arbetar med öppen verksamhet, utställning, presentation av mig själv och information om projektet.
Möjlighet att anmäla sig som kandidat till modell för Galjonsfiguren.
Det kommer att behövas ca 20 deltagare. Blir det väldigt många sökande tar jag mig friheten att sortera.
Eken som ska bli skulpturämne fälls och läggs på torkning.

ansökan/anmälningstiden för att anmäla sig som modell går ut den 1 augusti 2004

augusti 2004
Fotografering av galjonskandidater sker under 4-7 dagar i vecka 36.

röstningsperiod 1 september-19 november 2004

september 2004
Hemsidan ändras och kompletteras med fotografier och berättelser av kandidaterna läggs ut. Affischering och upphängning av en banderoll i storlek 140 x200 med bilder av kandidaterna. Flygblad (A3) delas ut till alla lägenheter i Fridhem. Möjlighet att rösta finns på hemsidan, på Kabos lokalkontor/Fridhem, på Kabos huvudkontor och på Karlshamnsbibliotek.

slutet av oktober 2004
Utställning med fotografier av kandidaterna på Karlshamns Bibliotek.

Vinnaren bland galjonskandidaterna koras den 20/11 2004

december 2004
Kompletterande fotografering av vinnaren. Jag arbetar med modellen till galjonsfiguren.

februari 2005
Golvet som har ett utsende som påminnder om ett båtdäck, tillverkas i Blekinge. Storleken är 2200x2800mm. Materialet blir ek. Golvet läggs på 5 st. 2 tum 6 bjälkar och monteras senare på cementplintar. Golvet ska vara något välvt från mitten, för avrinningens skull.
Fotografierna på alla kandidaterna till trappuppgångarna (”portvakterna”) tillverkas. Färgfotografier i storleken 50x50 monteras på aluminium, med laminat.

mars 2005 - maj 2008
Bildhuggeri arbetet kan påbörjas. Galjonsfiguren kommer att huggas i en ekstock från Blekinge av skulptören/bildhuggaren Ulf Celén/Göteborg. Arbetet fortsätter fram till sommaren.

maj-juli 2008
När figuren är färdighuggen bemålas den med oljefärg, inklusive torktider tar det några månader.

höst 2008
Förberedande gjutning och arbete inför monteringen av Galjonsfiguren i Fridhem.
Uppsättning av fotografier och montering av golvet och galjonsfigurer.

oktober 2008
Invigning
I samband med invigningen ger Statens konstråd ut en bok om arbetet med projektet.

Astrid Göransson februari 2008

hem

tillbaka