invigning 11 oktober 2008
montering
september oktober 2008
transporter september 2008
däcket september 2008
boken augusti 2008
målning av galjonsfiguren juni 2008 - augusti 2008
bildhuggare Ulf Celéns arbete 3 juni 2007 - maj 2008
bildhuggare Ulf Celéns arbete 6/10 2006
Festivalen
5/8 2006
SvD i Fridhem
10/4 2006
SVT i Fridhem 20/1 2006
bildhuggare Ulf Celéns arbete 1 mars 2005 - juli 2006
bilder från arbetet med modellen i skala 1:1 december - mars 2005
galjonsmodellen koras 26/11 2004
kandidaterna 20/11 2004
bilder från arbetet med fotograferingen av galjonskandidaterna augusti 2004
bilder från trädfällningen februari 2004
bilder från arbetet med skissmodellen vintern 2003-2004

 

 

Startsida